Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldība noslēdz grants ceļu pārbūvi

06.10.2020 0

Ir pārbūvēts autoceļa A7–Papardes–Gāršas–Spītes-Podāzeļi posms 1,168 km garumā. Septembrī parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Būvdarbus veikusi pilnsabiedrība «VT KUUM».

Lauku atbalsta dienests (LAD) 17.05.2020. pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma "Autoceļa “A7–Papardes–Gāršas–Spītes-Podāzeļi” pārbūves 3. kārta" apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (projekta Nr. 19-06-A00702-000068).

Projekta mērķis - uzlabot iedzīvotāju dzīves vidi un veicināt uzņēmējdarbības attīstību, kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā. Pašvaldības lauku ceļu pārbūve norit atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, kā arī pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 105679,74  EUR, savukārt attiecināmās izmaksas ir 14743,53 EUR. Projekts tika īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 13269,18  EUR apmērā, jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma 92410,56 EUR.

Kopumā no 2015. gada septembra līdz 2020. gada septembrim ELFLA programmā pašvaldībai bija pieejami 470000,00 EUR. Tie pilnībā apgūti, pārbūvējot trīs pašvaldības autoceļu posmus.

Sintija Kalēja
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    06.10.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV