Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ar ELFLA finansējumu īstenoti 13 projekti

23.10.2020 0

Noslēgusies Brīvības pieminekļa teritorijas pārbūve Iecavas parkā. Darbi tika veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētajā projektā «Publiski pieejamas infrastruktūras - Brīvības pieminekļa teritorijas - labiekārtošana Iecavas parkā».

Ar ELFLA finansējumu īstenoti 13 projekti
FOTO: Beata Logina

Projekta mērķis bija uzlabot publisko vides telpu, sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas – 97 031,70 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums (ELFLA) – 45 000,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām), pašvaldības līdzfinansējums – 52 031,70 EUR.

Atbilstoši projektā plānotajam tika pārbūvētas kāpnes uz pieminekli, veidojot tās ergonomiskas, drošas un funkcionālas. Labiekārtota teritorija ap pieminekli, ierīkojot granīta bruģakmens segumu un apgaismojumu. Tāpat arī labiekārtota stēlas teritorija, bet vēsturiskās informācijas stends pārvietots uz pārbūvēto kāpņu priekšlaukumu.

Lai ievērotu pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, pašvaldības atbildīgie darbinieki domā, kādā formātā organizēt jau tik ierasto 11. novembra Lāčplēša dienas piemiņas brīdi, kas tradicionāli notiek pie Brīvības pieminekļa. Pašlaik iedzīvotāji paveikto var novērtēt savās ikdienas pastaigās, apvienojot to ar zelta rudens baudīšanu parkā. Redzams, ka jaunākā paaudze jau ir «novērtējusi» labiekārtoto teritoriju, par ko liecina riteņu rises blakus kāpnēm. Kamēr zeme pēc būvdarbiem vēl ir mīksta un zāle nav ieaugusi, aicinām jauniešus braucieniem ar velosipēdu izvēlēties citas vietas.

Ar šo projektu Iecavas pašvaldībai ir noslēdzies Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda ELFLA līdzfinansēto un Lauku atbalsta dienesta administrēto projektu  cikls.

Kopumā šajā periodā īstenoti 13 projekti, piesaistot ELFLA līdzekļus 791 203, 67 EUR apmērā: septiņi LEADER pieejas projekti ar mērķi dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabot publisko infrastruktūru, kā arī seši projekti, kas vērsti uz atbalstu uzņēmējdarbībai, tajā skaitā trīs grants ceļu pārbūves projekti un trīs koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūves projekti.

 

Ineta Bramane
Iecavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    23.10.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV