Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Kapsētu digitalizācija - ērtāk pārvaldīt, vieglāk atrast

04.11.2020 0

Trešdien, 21. oktobrī, Iecavas Mūzikas un mākslas skolas zālē norisinājās informatīva sanāksme par kapsētu digitalizācijas procesu. Kapsētu digitālā karte ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī iedzīvotājiem atvieglos savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu.

 

Jau vēstījām, ka šovasar Iecavas, Rundāles un Neretas novada pašvaldības un vadošais sadarbības partneris no Biržiem (Lietuva) parakstīja līgumu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta «Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (Digital Cemetery, LLI-437) īstenošanu.

Sanāksmes ievadā pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane sanākušos informēja, ka projekta gaitā Iecavas novadā digitalizēs 10 kapsētas (Baložu, Jaunkalniņu, Jaundedžu, Kraukļu, Pleču, Rumbu, Sila, Smedes, Stīveru un Upuru); ierīkos žogu ap lielāko novada kapsētu - Sila kapiem; iegādāsies GPS ierīci; organizēs speciālistu pieredzes apmaiņas braucienus pie partneru pašvaldībām un informatīvās kampaņas iedzīvotājiem.

Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.

Kapsētu digitalizāciju veiks uzņēmums SIA «Cemety», kas ir arī digitalizēto kapsētu informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādātājs un apkalpotājs. Uzņēmuma vadītājs Miks Blate sanāksmes dalībniekiem pastāstīja, ka «Cemety» kapsētu digitalizāciju veic kopš 2012. gada. Līdz šim digitalizācija veikta 424 kapsētās, apzinot vairāk nekā miljons apbedījumu. Darba vēl esot daudz, jo Latvijā kopumā esot vairāk nekā četrtūkstoš kapsētu. Uzņēmums strādā arī Lietuvā. 

Sistēma izveidota sadarbībā ar pašvaldībām un kapsētu apsaimniekošanas speciālistiem, un tās publiskā daļa www.cemety.lv ir pieejama ikvienam interesentam. Interneta vietnē, ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu vai virtuāli to izstaigāt, jo uzklikšķinot uz ikvienas kapu kopiņas kapsētas plānā, atveras šīs vietas fotogrāfija un dati, kas tur apglabāts. Ja kapu grāmatā par apbedījumu nav datu un pie kapu kopiņas nav arī pieminekļa vai plāksnītes, kas ir pamats datu bāzes izveidošanai, tad arī digitālajā informācijas sistēmā parādīsies uzraksts - nezināms. Taču pozitīvi ir tas, ka tuviniekiem ir iespēja kapsētu datu bāzes informāciju papildināt, iesniedzot vai papildinot informāciju par saviem apbedītajiem piederīgajiem. Tāpat daudzi satraucas, vai fotografēšanas brīdī apbedījuma vieta izskatīsies pietiekami labi. M. Blate mierināja, ka vienmēr ir iespēja pašiem nofotografēt tuvinieku kapavietas un iesūtīt fotogrāfiju uzņēmumam, kas drīz vien publiski pieejamo fotogrāfiju nomainīs. To var darīt arī tad, ja apbedījumu vietā no jauna apglabāts vēl kāds tuvinieks vai, piemēram, uzstādīts jauns piemineklis. «Cemety» pārstāvis sacīja, ka uzņēmums no iedzīvotājiem gada laikā saņem aptuveni piecus tūkstošus ziņojumu. Ir cilvēki, kas informāciju par aizgājēju papildina ar fotogrāfijām, dzīves aprakstu, dzimtas ciltskoku un citām lietām, kas saistītas ar šo personu.

Miks Blate atklāja, ka ieguldītais darbs nav tikai uzņēmuma peļņā mērāms, bet sniedz arī emocionālu gandarījumu. Nācies uzklausīt gan interesantus stāstus, gan pateicības vārdus no radiniekiem par to, ka, pateicoties «Cemety», viņi beidzot spējuši atrast savu tuvinieku atdusas vietas, par kurām nav zinājuši gadiem.      

Kapsētu digitalizācija atvieglos arī to apsaimniekošanu, jo visi dati, kas līdz šim glabājās kapu grāmatās, turpmāk būs pieejami elektroniski. Šajā sistēmā kapsētu pārvaldnieki varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas, informēt par kapu svētkiem, svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē būs informācija arī par nekoptajām un brīvajam vietām kapsētā, statistikas dati par gada laikā veiktajām apbedīšanām u.c..

Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA «Cemety» līdz nākamā gada pavasarim veiks Iecavas novada kapsētu uzmērīšanu un fotografēšanu, pārrakstīs kapu grāmatas, veiks kvalitātes kontroli, pārbaudot, vai digitalizētie dati atbilst reālajai situācijai. Novada kapsētu digitalizēšanu plānots pabeigt līdz nākamā gada aprīlim, kad notiks kapsētu pārvaldnieku apmācības darbam ar jauno datu bāzi un vēl viena informatīva sanāksme iedzīvotājiem.

 

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    04.11.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV