Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Nekas nebeidzas, viss turpinās!

09.11.2020 0

30. oktobrī ar plaši pārstāvētu tiešsaistes konferenci noslēdzās 30 mēnešus ilgušais pārrobežu projekts «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» (LLI-344, SocialLife).

Par galvenajiem ieguvumiem stāsta Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale: «Sociālais dienests ir ieguvis vērtīgu aprīkojumu, lai uzlabotu esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti (piemēram, transportlīdzeklis personu ratiņkrēslā pārvadāšanai, papildināts tehnisko palīglīdzekļu klāsts, kas jau vairāku gadu garumā iecavniekiem ir pieejami bez maksas), kā arī jaunu pakalpojumu izveidei. Veselības centra telpās ir ierīkota sensorā istaba daudzfunkcionālās terapijas un mūzikas rehabilitācijas veikšanai, kā arī aprīkots fizioterapijas kabinets. Būtisks atbalsts mājas aprūpei ir specializētais mikroautobuss, kas nu jau ir kļuvis par ļoti pieprasītu vietējai sabiedrībai – projekta laikā izmantots vairāk nekā 50 reizes pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem.»

Dienas centrs «Iecavnīca», kas ikdienā pulcē gan seniorus, gan jauno paaudzi, pakalpojumu klāstu ir papildinājis ar iespēju apgūt šūšanas pamatprasmes. Sociālā darbiniece Ilva Vansoviča uzskata, ka projektā darīti vajadzīgi darbi. «Vērtīgas ir iegādātās šujmašīnas, kuras tiek izmantotas ne tikai pašlaik vajadzīgo masku gatavošanai, bet arī dažādiem nelieliem šūšanas darbiem, kurus veic paši centra apmeklētāji. Mūsu uzdevums ir turpināt stāstīt par iespējām Dienas centrā, lai pieejamais aprīkojums maksimāli tiktu pielietots. Vispirms sniegt informāciju, pēc tam aicināt darboties. Smelties idejas, kas ir citos novados, un tās ieviest pie mums, īpaši - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.»

Dienesta sociālie darbinieki ir apguvuši papildu zināšanas, piedaloties apmācībās kopā ar Pakrojas un Rundāles kolēģiem, kā arī devušies pieredzes apmaiņas braucienos uz Lietuvu un Rundāli.

Projekta ietvaros iedzīvotāji bez maksas saņēmuši dažādus pakalpojumus (fizioterapiju, masāžu, daudzfunkcionālo terapiju bērniem, psihologa nodarbības daudzbērnu ģimenēm, relaksējošo terapiju). Notikušas nodarbības personām ar atkarības un līdzatkarības problēmām, kā arī mācību cikls senioriem, kas burtiski «no kājām gāza nost nodarbību vadītāju». Interesentu bija daudz, un tikpat motivēti viņi ir joprojām! Redzot labos rezultātus un vecāku pieprasījumu, dienests turpina vēl šogad par pašvaldības budžeta līdzekļiem organizēt sensorās istabas pakalpojuma sniegšanu novada bērniem.

Iecavnieki tic, ka izveidotie pakalpojumi būs pieejami arī turpmāk. Vairākos sociālās integrācijas pasākumos - vasaras skolās, kultūras pasākumos, senioru dienās - kopīgi piedalījušies pārstāvji no visu partneru mērķa grupām. Draugi un paliekoša draudzība ir pievienotā vērtība šim tik nozīmīgajam projektam!

Projekts bija ļoti apjomīgs daudzveidīgo aktivitāšu dēļ - to bija vairāk nekā 30, un daļa notika reizi mēnesī visa projekta garumā. Projekts realizēts saskaņā ar pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» «Stratēģiskās attīstības plānu 2016.–2021. gadam». Ar gandarījumu jāuzsver, ka, pateicoties dažādu projektu finansējumam un pašvaldības budžeta atbalstam, šis sociālās jomas politikas plānošanas dokuments ir īstenots par 80% un sasniegts virsmērķis – līdz 2021. gadam Iecavas novadā kvalitatīvi sniegt sociālos pakalpojumus un efektīvu sociālo palīdzību atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām.

Neskatoties uz to, darbu sociālās jomas uzlabošanā nedrīkst pārtraukt! Sadarbībā ar līdzšinējiem partneriem no Lietuvas esam uzsākuši īstenot jaunu pārrobežu projektu «Paaudžu spēks». Plašāk par to informēsim kādā no turpmākajiem «Iecavas Ziņu» numuriem.

Projekts (LLI-344, SocialLife) tika īstenots laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.10.2020. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 2014.-2020. gadam programmā. Projekta kopējais finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums (85%) - 124 759,60 EUR; nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 EUR (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Ineta Bramane
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    09.11.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV