Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

No 21. decembra SIA “Iecavas siltums” jauni siltumenerģijas tarifi

25.11.2020 1

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Iecavas siltums” jaunus siltumenerģijas pakalpojumu tarifus. Gala tarifs lietotājiem no 21. decembra būs 51,57 EUR/MWh.

SIA “Iecavas siltums” sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā plānoja siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu par 11,76 EUR/MWh, salīdzinot ar piemēroto gala tarifu. Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārt komersantam pieprasīja papildu informāciju par tarifā iekļautajām izmaksām un komersants iesniedza tarifu veidojošo izmaksu precizējumus, kā rezultātā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ir samazināts par 5,30 EUR/MWh, salīdzinot ar SIA “Iecavas siltums” sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā aprēķināto gala tarifu.

Terminētais tarifs uz gadu iekļauj neparedzētās izmaksas. Lēmums arī paredz, ka no 2021. gada 20. decembra gala tarifs lietotājiem būs 50,91 EUR/MWh. Lai gan kurināmā izmaksas tarifā ir samazinājušās, pateicoties dabasgāzes cenas lejupslīdei, tarifa pieaugums saistāms ar pastāvīgo izmaksu pieaugumu un lietotājiem nodotās siltumenerģijas samazinājumu.

Līdzšinējais siltumenerģijas tarifs SIA “Iecavas siltums” bija novecojis, jo kopējo izmaksu pieaugums valstī ir būtiski mainījies, kas ietekmē arī tarifa apmēru. Komersantiem, kuru tarifs nav pārskatīts jau ilgāku laiku, izmaksu tendences ir jāskata kopā ar ražošanas izmaksu izmaiņām un darbaspēka izmaksu pieaugumu.

Vienlaikus SPRK nolēma piešķirt SIA “Iecavas siltums” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāze) un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja dabasgāzes vai iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka par piemērojamajā tarifā iekļauto, komersantam pie nemainīga kurināmā patēriņa apjoma un iepirktās siltumenerģijas apjoma ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Ar jaunu tarifu projektu komersants SPRK vērsās 2019. gada 28. novembrī.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Lapas informācija atjaunota:    25.11.2020