Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Apstiprināti jauni saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā

18.12.2020 1

Saistošie noteikumi Nr.10 nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipus, prasības atkritumu savākšanai un minimālajam savākšanas biežumam, pārvadāšanai, šķirošanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2020.gada 19.decembrī.

 

Saistošie noteikumi Nr.10 ''Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā'' apstiprināti ar Iecavas novada domes 28.07.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, 4. p.). Tie izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Atšķirībā no līdzšinējiem noteikumiem, kas regulēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novada administratīvajā teritorijā, jaunajos noteikumos mainīts minimālais atkritumu izvešanas biežums. SIA ''Dzīvokļu komunālā saimniecība'' Atkritumu saimniecības vadītāja  Margarita Zīverte skaidro, ka iepriekš to drīkstēja veikt vienu reizi divos mēnešos, bet turpmāk atkritumi būs jāizved vismaz vienu reizi mēnesī, kā tas paredzēts noteikumu 12.6.1.punktā.

Ieviešot noteikumos jaunu normu, izņēmums attiecināts uz vasarnīcām un citām pagaidu būvēm - no tām atkritumi izvedami vienu reizi katros divos mēnešos periodā, kad šis īpašums tiek apdzīvots (noteikumu 12.6.2.punkts).

M.Zīverte vērš uzmanību arī uz noteikumu 38.2.punktu, kurš nosaka, ka dzīvojamās mājas/nekustamie īpašumi, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība, – atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc noslēgtā līguma. Ar jaunajiem noteikumiem iecerēts novērst līdzšinējo praksi, ka daudzi atkritumu radītāji līgumu noslēguši, taču, aizbildinoties ar atkritumu neesamību, par pakalpojumu nav maksājuši, norāda M.Zīverte.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Iecavas novada domes 2011.gada 13.septembra saistošie noteikumi Nr.17 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā» (prot.Nr.12, 8.p.).

Komentāri - 1

  • 18.12.2020 12:19
    Kārlis Bērziņš
    Aaa, tātad piefiksējāt faktu ka daudziem cilvēkiem pietiek ar miskates izvešanu reiz pa diviem mēnešiem,
    Tad nodomājāt ka jareiz iedzīvotāji maksā par konteinera tilpumu un izvešanas biežumu bet jūs par musara svaru ka šis būtu labs veids kā uzpelnīties?
    Gudri, tuvu negodīgai biznesa praksei tākā jums ir būtībā monopols pār miskastes izvešanu un uzpiežat šādu kārtību lai jums vairāk maksātu, taču nelikumīgi laikam jau nav, kretīnisms gan ir bet nu tas nu tā...
Autorizējies, lai komentētu, izmantojot:
Lapas informācija atjaunota:    17.12.2020