Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikušas šī gada pirmās komitejas sēdes (attālināti)

06.01.2021 0

5. un 6. janvārī deputāti attālināti tikās pirmajās komitejas sēdēs

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un Attīstības komitejas sēdē diskutēja un vērtēja iespēju sadarbībā ar Tūrisma un orientēšanās sporta kluba «Eko O» izveidot publiski pieejamu orientēšanās karti un distanci. Bija pieaicināts arī Iecavas jauniešu centra veselības veicināšanas koordinētājs Ivars Jurbergs izteikt savu redzējumu un pieredzi par šāda veida aktivitāti Iecavas novadā. I.Jurbergs atzina, ka šāda veida orientēšanās distances (poligona) izveide Iecavā būtu atbalstāma, tā popularizētu un veicinātu aktīvu dzīvesveidu Iecavas novada iedzīvotāju un viesu vidū, kā arī iesaistītu pēc iespējas vairāk dažādu vecuma grupu iedzīvotājus sportiskās aktivitātēs. Ideja tika atbalstīta un virzīta tālāk.

Lai uzlabotu velo infrastruktūru Iecavā un nodrošinātu drošu mācību vidi jaunajiem braucējiem, BTA un «We Build Parks» piedāvā uzstādīt sociāli atbildīgu projektu «Velozini» - tas ir unikāls projekts, kas palīdz riteņbraucējiem apgūt braukšanas prasmes, kuras ir nepieciešamas pilsētvidei. Velozinis ir unikāla vieta pilsētvidē, kas drošos apstākļos māca gan bērniem, gan pieaugušajiem dažādas velo prasmes ( koordināciju, līdzsvaru, sasvēršanos, manevrēšanu u.c.) uzlabo jau esošās iemaņas un veiklību, lai kļūtu par drošu un pārliecinātu satiksmes dalībnieku. Jautājumu skatīja gan Izglītības, kultūras un sporta komitejā, gan Attīstības komitejā. Abās komitejas sēdēs šis projekts tika atbalstīts un virzīts tālāk.

Atskaite par padarīto tūrisma informācijas jomā 2020.gada II pusgadā

Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sintija Kalēja informēja gan par paveiktajiem projektiem/darbiem, gan par tiem, kuri turpinās.      

No oktobra Bauskas TIC strādā pie tekstu sagatavošanas “Iecavas audio gidam” latviešu valodā. Šobrīd notiek maršruta izveide un objektu atlase, audio gida sistēmas izveide Iecavas maršrutam, konsultācijas ar apkārtnes gidiem A.Kopeiku, K.Sinku, M.Putniņu. Iecavas audio gida paredzamais izpildes termiņš februāris/marts 2021.

Tāpat Bauskas TIC turpina darbu pie vienotu tematisku maršrutu lapu sagatavošanas, lai veicinātu ilgāku viesu uzturēšanos konkrētās teritorijās. Informācija tiks publicēta FB, visit.bauska.lv, izdrukātā (A4) formātā tā būs viegli pieejama naktsmītnēs viesiem. Tiek plānots arī “Brīvdienu maršruts Iecavas apkārtnē”.

Par Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrādi

Lai turpmākā parka attīstība notiktu plānveidīgi, pievēršot uzmanību vēsturiskā parka vērtību saglabāšanai, nepieciešams izstrādāt parka teritorijas attīstības plānošanas projektu. Darba grupas pārstāvis Kārlis Sinka komitejās skaidroja, ka koncepcijai būtu jāsniedz redzējums par parka pastāvēšanu ilgtermiņā – 20 līdz 50 gadus ilgā laika posmā. Svarīgi ir ņemt vērā esošās problēmas, proti, nepieciešams atjaunot parka koku stādījumus, jāpārskata transporta, riteņbraucēju un gājēju plūsmas organizācija, stāvvietu pieejamība, parka lietderīga izmantošana atpūtas vajadzībām. Tāpat būtiski ir saglabāt parka vēsturisko vērtību un unikalitāti. Jautājumu skatīja gan Izglītības, kultūras un sporta komiteja, gan Attīstības komiteja.

 

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    06.01.2021
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV