Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldība izsludina sabiedriski nozīmīgu projektu līdzfinansēšanas konkursus

01.03.2021 0

No 1. marta līdz 1. aprīlim Iecavas novada pašvaldības administrācija pieņems projektu pieteikumus «Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam» un konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi».

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanai Iecavas novada pašvaldība 2021. gada budžetā ieplānojusi 15 000 eiro.

 

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības, nodibinājumi un tradicionālās reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā vai savu darbību veic Iecavas novada teritorijā un kuras ir dibinātas vismaz iepriekšējā kalendārajā gadā.

 

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu – kā individuālu vienas biedrības projekta pieteikumu vai kā divu vai vairāk biedrību apvienībā sagatavotu projektu pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.

 

Pretendents nodrošina finansējumu ne mazāk kā 15% apmērā no projekta kopējās summas.

 

Projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā, izņemot gadījumus, kad novada teritorijā nav iespējams tās nodrošināt (piemēram, nepieciešama jūra, ezers, slēpošanas kalns/trase u. tml.). Ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Iecavas novada iedzīvotājiem.

 

Konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» pašvaldība nodrošinās 11 560 eiro, paredzot finansējumu līdz 80% apmērā (vienam projektam līdz 1445 EUR) vismaz astoņu projektu realizācijai.

 

Konkursā var piedalīties novada fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi vietējie iedzīvotāji.

 

Aktivitāšu finansējuma sadalījumam ir jāatbilst šādai proporcijai: vismaz 70% var tikt plānoti materiālu iegādei un ne vairāk kā 30% - samaksai par pakalpojumiem.

 

Abu konkursu nolikumi un saistīto dokumentu veidlapas - tīmekļvietnes www.iecava.lv sadaļā Sabiedrība un veselība > Sabiedrības aktivitātes un to finansēšanas iespējas.


Projektu pieteikumi ar norādi uz attiecīgo konkursu iesniedzami Iecavas novada pašvaldības administrācijā (ievietojot kastē pie ieejas) līdz 01.04.2021. plkst. 16.00, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot e-pastā: dome@iecava.lv vai sūtot pa pastu uz adresi Skolas ielā 4-40 Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, līdz 01.04.2021. (pasta zīmogs).

 

Projektu līdzfinansēšanas konkursi tiek organizēti, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot iecavnieku dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tādējādi arī tiek attīstīta sadarbība starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Komunikācijas nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    01.03.2021