Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Kapu grāmatas nomaina digitāli izveidota sistēma

05.03.2021 0

1. martā norisinājās mācību seminārs Iecavas novada kapsētu pārziņiem par digitalizēto kapsētu informācijas sistēmas apkalpošanu. Līdz šim ziņas par apbedītajiem tika ierakstītas kapu grāmatā, bet turpmāk tas notiks SIA «Cemety» digitāli izveidotajā kapsētu informācijas datu pārvaldības sistēmā.

Kapsētu pārvaldnieki sistēmā varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas, informēt par kapu svētkiem, svecīšu vakariem un citām nozīmīgām lietām. Datu bāzē būs informācija arī par nekoptajām un brīvajam vietām kapsētā, statistikas dati par gada laikā veiktajām apbedīšanām.

Saskaņā ar līgumu kapsētu digitalizācija bija jāpabeidz līdz šī gada aprīlim, taču darbi - kapsētu uzmērīšana un fotografēšana, kapu grāmatu pārrakstīšana, kvalitātes kontrole, pārbaudot, vai digitalizētie dati atbilst reālajai situācijai, - veikušies raitāk, un jau no 1.marta informācija par Iecavas novada kapsētām ir publiski pieejama tīmekļvietnē www.cemety.lv.

«Kapsētu digitālā karte ļaus pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, savukārt iedzīvotājiem atvieglos savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu,» skaidro Iecavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane.

Sistēmas publiskā daļa www.cemety.lv ir pieejama ikvienam interesentam. Vietnes meklētājā ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu vai virtuāli to izstaigāt, jo, uzklikšķinot uz ikvienas kapu kopiņas kapsētas plānā, atveras šīs vietas fotogrāfija un dati, kas tur apglabāts.

Ja kapu grāmatā par apbedījumu nav datu un pie kapa kopiņas nav arī pieminekļa vai plāksnītes, kas ir pamats datu bāzes izveidošanai, tad arī digitālajā informācijas sistēmā parādīsies uzraksts - nezināms. Taču pozitīvi ir tas, ka tuviniekiem ir iespēja kapsētu datu bāzes informāciju papildināt, iesniedzot vai papildinot informāciju par saviem apbedītajiem tuviniekiem. Ja kādu neapmierina sistēmā ievietotās fotogrāfijas, ir iespēja pašiem nofotografēt tuvinieku kapavietas un iesūtīt fotogrāfiju uzņēmumam, kas drīz vien publiski pieejamo fotogrāfiju nomainīs. To var darīt arī tad, ja apbedījumu vietā no jauna apglabāts vēl kāds tuvinieks vai, piemēram, uzstādīts jauns piemineklis. Tāpat informāciju par aizgājēju ir iespējams papildināt ar fotogrāfijām, dzīves aprakstu, dzimtas ciltskoku un citām lietām, kas saistītas ar šo personu.

Jau vēstīts, ka 2020.gada vasarā Iecavas, Rundāles un Neretas novada pašvaldības un vadošais sadarbības partneris no Biržiem (Lietuva) parakstīja līgumu par Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta «Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (Digital Cemetery, LLI-437) īstenošanu.

Projekta gaitā Iecavas novadā ir digitalizētas 10 kapsētas (Baložu, Jaunkalniņu, Jaundedžu, Kraukļu, Pleču, Rumbu, Sila, Smedes, Stīveru un Upuru); iegādāta GPS ierīce; organizēti speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pašvaldībām un organizēta informatīvā kampaņa iedzīvotājiem. Projekta gaitā tiks ierīkots arī žogs ap lielāko novada kapsētu - Sila kapiem.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    07.05.2021