Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

08.04.2021 0

Attīstības komitejas 7. aprīļa sēdē deputāti strādāja pilnā sastāvā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Pēc vairākkārtējām diskusijām, uzklausot arī vietējo uzņēmēju pārstāvjus, ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem. Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore Evita Heidemane deputātus iepazīstināja ar saistošo noteikumu «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Iecavas novadā 2021. gadā» projektu, akcentējot nozares: viesu izmitināšana, sabiedriskā ēdināšana, skaistumkopšana, sporta un mazumtirdzniecības pakalpojumi, kurām būtu nepieciešams piemērot atvieglojumu, jo Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ir būtiski ietekmējuši to darbību.

Klātesošo domas gan dalījās. Tā kā Covid-19 krīzē ir cietuši visi, arī iedzīvotāji, vairāki deputāti rosināja ievērot vienlīdzīgu pieeju atvieglojumu piemērošanā. Komiteja vienojās sēdes laikā izskanējušos priekšlikumus iestrādāt saistošo noteikumu projektā un to virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

 

Par Attīstības nodaļas darba pārskatu

Pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane deputātiem prezentēja kopsavilkumu par periodā no 2020. gada septembra līdz 2021. gada martam īstenotajiem un iesāktajiem projektiem, dalību dažādu projektu aktivitātēs, iesāktajiem, pabeigtajiem un plānotajiem būvdarbiem. 2020. gada pēdējais ceturksnis pavadīts intensīvā darbā, lai nodrošinātu valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību apguvi trīs būvniecības objektiem:

  • Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai;
  • Autoceļa «A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi» pārbūve 1. kārta;
  • Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei.

 

Arī vairākos citos sēdes darba kārtības jautājumos deputāti informāciju pieņēma zināšanai.

Līga Egle
Lapas informācija atjaunota:    08.04.2021