Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izdots ''Iecavas Ziņu'' ārkārtas numurs

15.04.2021 0

15.aprīlī iznācis pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma ''Iecavas Ziņas'' 5.numurs, kurā publicēti Iecavas novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi un to skaidrojumi.

Izdevumā var lasīt saistošo noteikumu ''Par sociālajiem pabalstiem'' jauno redakciju, grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 20  ''Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem'', kā arī skaidrojumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Nākamais kārtējais ''Iecavas Ziņu'' numurs iznāks 7.maijā.

Saskaņā ar likumu ''Par pašvaldībām'' informatīvais izdevums iznāk vienu reizi mēnesī, bet var iznākt biežāk, ja publicē tikai pašvaldības izdotos tiesību aktus un to skaidrojumus.

Lapas informācija atjaunota:    15.04.2021