Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldība aicina pieteikt apbalvojumu kandidātus

20.08.2021 0

Neskatoties uz administratīvi teritoriālo reformu, arī šogad vēlamies sumināt goda nosaukumu «Iecavas Goda pilsonis» un «Iecavas Gada cilvēks» saņēmējus, tādēļ līdz 20. septembrim aicinām pieteikt apbalvojuma pretendentus.

Pašvaldība aicina pieteikt apbalvojumu kandidātus

Iecavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums nosaka, ka goda nosaukums «Iecavas novada Goda pilsonis» ir apbalvojums par izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada labā, kas var izpausties kā ieguldījums valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā jomā vai uzņēmējdarbībā.

Goda nosaukuma «Iecavas Goda pilsonis» atribūti ir goda zīme, apliecība goda zīmes laureātam un naudas balva pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Apbalvošanai ar goda nosaukumu «Iecavas Goda pilsonis» ir tiesīga ieteikt jebkura persona, iesniedzot rakstisku ierosinājumu pašvaldības administrācijā līdz kārtējā gada 20. septembrim. Iesniegumā norāda: ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos un dzīvesgaitas aprakstu; apbalvojuma piešķiršanas pamatojumu, vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot, uzsverot sevišķus nopelnus Iecavas novada labā; iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, ieņemamo amatu vai nodarbošanos un dzīvesvietu; iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko vai faktisko adresi, kā arī darbības virzienu. Goda nosaukumu piešķir ne vairāk kā vienai personai gadā.

 

Goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» ir apbalvojums par atsevišķu izcilu darbu iepriekšējā gada laikā vai par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību, nopelniem ilgākā laika posmā novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā.

Goda nosaukuma «Iecavas Gada cilvēks» atribūti ir goda zīme, apliecība goda zīmes laureātam un naudas balva vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Ierosinājumu par apbalvošanu iesniedz pašvaldības administrācijā līdz kārtējā gada 20. septembrim: darba kolektīvi, juridiskas vai fiziskas personas; likuma noteiktajā kārtībā reģistrētās biedrības un nodibinājumi. Iesniegumam pievieno izvirzāmās personas īsu raksturojumu un padarītā darba novērtējumu.

Šo noteikumu izpratnē apbalvot ar goda nosaukumu «Iecavas Gada cilvēks» var arī ģimeni. Goda nosaukumu piešķir ne vairāk kā trīs personām gadā. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā pēc 10 gadiem.

 

Aizpildītu pieteikuma veidlapu var: 

• iesniegt Iecavas novada pašvaldības administrācijā,

• nosūtīt pa pastu uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas nov., LV-3913,

• nosūtīt elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@iecava.lv.

 

Pieteikuma veidlapa

 

Lapas informācija atjaunota:    06.09.2021