Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Te ir darbs: skolas direktora vakance

26.08.2021 0

Bauskas novada pašvaldība izsludina konkursu uz “Iecavas Mūzikas un mākslas skolas” direktora amatu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību 13.punktā;
 • atbilstība Izglītības likumam un Bērnu tiesību aizsardzības likumam;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/ vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā;
 • stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem un budžeta plānošanu;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru lietotāja līmenī;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā un individuāli;
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas Mūzikas un mākslas skola” direktora amata konkursa nolikuma, turpmāk – nolikums, 1. pielikums);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (2. pielikums);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas.

 

Pretendenti pieteikumu, norādot “Konkursam uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas Mūzikas un mākslas skola” direktora amatu”, var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Iecavas novada pašvaldības administrācija”, adresē: Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) Bauskas novada pašvaldības iestādē “Iecavas novada pašvaldības administrācija”, kas atrodas adresē: Skolas iela 4-40, Iecavā, Bauskas novadā (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@iecava.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2021. gada 15. septembrim (ieskaitot) plkst. 17.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Informācijai: atbilstoši Ministru kabineta 05.07.20216. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” direktora amata atlīdzību veido mēneša darba alga (no 1228 euro), sociālās garantijas un atvaļinājumi.

 

Konkursa nolikums - ŠEIT.

Pieteikuma veidlapaŠEIT.

Apliecinājuma veidlapa - ŠEIT.

 

Līdzšinējā Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Zane Andžāne ir lūgusi darba devēju atbrīvot viņu no amata, un Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par darba attiecību pārtraukšanu, sākot ar 2021.gada 1.septembri.

Lapas informācija atjaunota:    30.08.2021