Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Noslēgusies Iecavas muižas klēts tehniskā izpēte

31.08.2021 0

Augusta beigās pabeigta ēkas Grāfa laukumā 3, Iecavā, Bauskas novadā tehniskā izpēte, kuru atbilstoši Iecavas novada pašvaldības pasūtījumam un tirgus izpētes nosacījumos noteiktajai tehniskajai specifikācijai veikuši SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» speciālisti.

Izpētes gaitā veikta ēkas tehniskā un vizuālā apsekošana. Apsekotas, aprakstītas un novērtētas pamatu, jumta, grīdas un citas nesošās un nenesošās konstrukcijas, inženierkomunikācijas, veiktas fotofiksācijas un norādīti defekti; izstrādāts kopsavilkums un rekomendācijas.

 

Tehniskā apsekojuma atzinums ar rekomendācijām (tāpat kā iepriekš veiktā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte) ir vērtīgs ieguldījums kvalitatīva ēkas atjaunošanas vai restaurācijas būvprojekta izstrādei. Dokumentāri pētnieciskā bāze kalpos par pamatu novada senākās ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

 

Projekts īstenots, pateicoties AS «Latvijas valsts meži» un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajai «Zemgales Kultūras programmai 2021». Ēkas tehniskajai izpētei piešķirtais un izlietotais finansējums ir 2868,91 eiro.

 

  

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    03.09.2021