Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Lai pašiem patīkamāk dzīvot

15.09.2021 0

Šogad projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi» apstiprināti 12 projekti un tiem piešķirts pašvaldības finansējums 16 595 eiro. Šogad īpaši sasparojušies Dimzukalna iedzīvotāji, kuru izveidotās grupas realizē sešus projektus. Pašu spēkiem tiek ierīkots gan vingrošanas laukums, gan veikti uzlabojumi vairākās kāpņu telpās. 

Lai pašiem patīkamāk dzīvot
FOTO: J. Navarskis

Pašvaldības finansējumu 1444 eiro apmērā saņēmuši projekta «Mūsdienīgākai dzīvei» iesniedzēji - «Dimzukalna 3» kolektīvs. «Aprunājāmies ar kaimiņiem un kopīgi vienojāmies, ka vajadzētu šādu iespēju izmantot, lai iegūtu labu atbalstu savas dzīves vides modernizēšanai. Iedvesmojāmies no iepriekšējā gadā realizētā projekta kaimiņu kāpņutelpā Dimzukalnā 2A. Patika viņu apņēmība un veiksmīgais rezultāts - izremontēta kāpņutelpa un patīkamāka vide,» stāsta «Dimzukalna 3» kolektīva aktīvists Kaspars Ziemiņš.

«Nolēmām, ka visvairāk būtu nepieciešams nomainīt mājas korpusa logu, kā arī ieejas un pagraba durvis. Līdz šim esam demontējuši kāpņutelpas ieejas un pagraba durvis (attēlā pa labi), sagatavojuši ailes jaunu durvju ielikšanai, iegādājušies pastkastītes un uzlabojuši apgaismojumu kāpņutelpā. Vēl gaidām durvis no ražotāja un, iespējams, veiksim vēl kādu vizuālu pilnveidi. Protams, vēlamies arī atsvaidzināt pašu kāpņutelpu, bet var gadīties, ka tas izpaliks, jo celtniecības materiālu cenas ir krietni pieaugušas. Bez šaubām, mums ir arī ieceres nākotnei, ko vēl varētu darīt un darīt. Esmu pārliecināts, ka šī gada projekts tiks veiksmīgi realizēts noteiktajā termiņā, un rezultātā ieguvēji būsim gan mēs, iedzīvotāji, gan arī pašvaldība, kas sniedz iespēju cilvēkiem dzīvot mūsdienīgā un drošā vidē.»

Iedzīvotāju apvienības «Dimzukalns 3» projektam «Solis uz priekšu» piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 1060,60 eiro apmērā. Apvienības pārstāvis Jānis Navarskis stāsta, ka mājas korpuss, kurā atrodas četri dzīvokļi, nebija remontēts kopš padomju gadiem - korpusa durvis nevarēja aizvērt, skats bijis gaužām nepievilcīgs. Uzzinot, ka ir iespēja piedalīties pašvaldības organizētajā konkursā un saņemt līdzfinansējumu, iedzīvotāji nolēmuši, ka jāķeras klāt. Pašlaik kāpņu telpa jau izremontēta, vēl tikai jāgaida, kad ražotājs piegādās korpusa logu, ārdurvis un pagraba durvis. Lai arī iecerētie darbi vēl nav līdz galam pabeigti, ieviestās izmaiņas iedvesmo jauniem sapņiem: «Ja pašvaldība organizēs konkursu arī turpmāk, noteikti piedalīsimies, jo gribam vēl šo to uzlabot, lai pašiem patīkamāk dzīvot.»

Attēlā: Pirms un pēc iedzīvotāju apvienības «Dimzukalns 3» veiktā remonta.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, aktīvu darbību, kā arī atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Konkursā var piedalīties novada fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi vietējie iedzīvotāji. Konkursa darba grupai jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Iecavas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Darba grupas pienākums ir projekta realizācijā piesaistīt dalībniekus – vietējos iedzīvotājus.

Katru atbalstīto projektu pašvaldība līdzfinansē 80% apmērā no kopējās summas (līdz 1445,00 EUR vienam projektam). Projekta darba grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums 20% apmērā. Šī gada projekti jāīsteno līdz oktobra beigām.

 

2021. gadā apstiprinātie projekti un tiem piešķirtais pašvaldības finansējums

Grupa

Projekta nosaukums un
sagaidāmais rezultāts

Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums

Dabas draugi
no Ozolu 5

«Piebraucamais ceļš -
mājas vizītkarte» (piebraucamā ceļa seguma nomaiņa - ceļa bruģēšana)

1445

Dimzukalna
sporta klubs

«Sporto svaigā gaisā» (aktīvās vingrošanas laukuma ierīkošana - līdztekas, pievilkšanās stieņi)

1266,40

Dzirnavu iela 2a

«Atpūtas vietas labiekārtošana» (āra lapenes ierīkošana, pamatnes bruģēšana veļas žāvētavai)

1445

Edvarta Virzas ielas 28 garāžu kolektīvs

«Jauna nožogojuma uzstādīšana»
(žoga ierīkošana pie garāžām)

1445

 Ozolu 15

«Ozolu ielas 15 mājas teritorijas labiekārtošana» (atpūtas zonas atjaunošana - āra galda, soliņu, atkritumu urnas ierīkošana)

1445

Iedzīvotāju
apvienība «Dimzukalns 1»

«Nozīmīgs solis attīstībā» (jaunu ieejas un
pagraba durvju ierīkošana, kāpņu telpas kosmētiskais remonts, pastkastīšu nomaiņa)

1264
Dimzukalns 2 «Solis attīstībā» (jaunu ieejas un pagraba
durvju ierīkošana, kāpņu telpas kosmētiskais remonts, pastkastīšu, kāpņu telpas vecā loga un nolietoto kāpņu margu nomaiņa)
1445
«Dimzukalna 4» kolektīvs «Virzība attīstībā» (ieejas un pagraba durvju,
pastkastīšu nomaiņa, nojumes apgaismojuma ar kustību sensoru ierīkošana)
1445
«Dimzukalna 3» kolektīvs «Mūsdienīgākai dzīvei» (ieejas, pagraba durvju un korpusa loga nomaiņa) 1444
Sila iela 12
korpuss 1
«Skaistā vide» (kāpņu telpas remonts, logu, durvju nomaiņa) 1445
Puškina iela 1 Dzīvojamās ēkas ārdurvju nomaiņa  1445
Iedzīvotāju apvienība 
«Dimzukalns 3»
«Solis uz priekšu» (kāpņu telpas remonts, ieejas nojumes atjaunošana un ieejas durvju nomaiņa) 1060,60

 

Anta Kļaveniece
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    15.09.2021