Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra projektēšanas darbi kavējas

20.08.2021 0

Saskaņā ar papildus noslēgto vienošanos par termiņa pagarinājumu izpildītājs SIA “Rem Pro” apņēmās nodot pašvaldībai būvvaldē saskaņotu būvprojektu līdz 2021. gada 12. martam, bet tas nav saņemts joprojām.

Tā kā daļa ēkas Baldones ielā 65 kopīgā attīstības projekta tiek finansēta no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem - no specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai», to pilnīgai apguvei ir ļoti būtiski ievērot normatīvajos aktos noteiktos termiņus. Saskaņā ar iesniegto projekta dokumentāciju jau bija jānorit objekta būvniecībai, sākot no II ceturkšņa, bet tehniskās dokumentācijas kavēšanās dēļ pat nav iespējams izsludināt būvdarbu iepirkumu. Pašvaldības nolīgtais būveksperts savu galīgo atzinumu pēc daudzkārt norādītu kļūdu novēršanas ir sniedzis tikai 12.07.2021.

Lielu kavēšanos ir raisījusi dažādu tehnisko jautājumu un risinājumu, piemēram, elektropieslēgumu kabeļu izvietojuma saskaņošana atbildīgajās institūcijās.  Būtiski ir arī tas, ka šī projekta kavēšanās rada riskus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas izbūvei. Šogad pašvaldība bija plānojusi realizēt projekta pirmo kārtu, kurā paredzēta centralizētā ūdensvada, kanalizācijas tīklu un gāzesvada izbūve uz objektu. Pie šiem inženiertehniskās apgādes tīkliem ir plānots pieslēgt arī plānoto depo ēku.

Izpildītājs ir informēts, ka no SIA “Rem Pro” tiks pieprasītas iespējamās finanšu korekcijas, ja būvobjekts netiks realizēts projektā un līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noteiktajos termiņos. 

 

Ineta Bramane
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    04.10.2021