Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Top vēl vienas ēkas pārbūves tehniskā dokumentācija

07.07.2021 0

Šī gada 28. maijā tika izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību pašvaldības aģentūras „Iecavas veselības centrs” telpu pārbūvei.

Iepirkuma rezultātā 1. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Campaign” par kopējo summu  23 389,30 EUR, ieskaitot PVN. Līgumā noteikts, ka būvvaldē saskaņots būvprojekts pašvaldībā ir jāiesniedz piecu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Telpu pārbūve tiks veikta ar mērķi izveidot primāras aprūpes centru Iecavā. Kā vēstīts iepriekš, projekta rezultātā tiks uzlabota infrastruktūra trīs ģimenes ārstu praksēs, lokalizējot tās pirmā stāva pārbūvētajās telpās, un sadarbībai ar ģimenes ārstiem tiks piesaistīti  speciālisti: ginekologs, endokrinologs un sociālā dienesta darbinieks. Papildus tam projektā paredzēts iegādāties dažādu nepieciešamo aprīkojumu

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme u nodarbinātība” SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas 173 539,83 EUR, no tām: ES fondu (ERAF) finansējums 85% – 76 500 EUR; valsts budžeta finansējums 9% - 8100 EUR.

Ineta Bramane
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    08.10.2021