Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Velotrase izveidota, veiksmīgi apvienojot publiskos un privātos līdzekļus

08.11.2021 0

Iecavā  pie vidusskolas izveidota velotrase BTA Velozinis, kas attīsta velobraucējus, izglītojot par drošu braukšanu pilsētvidē. Trase tapusi sadarbībā ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” (BTA), biedrību “For Better” un pašmāju velotrašu izbūves speciālistiem “Velosolutions”.

Ar Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas novada pašvaldības administrācija" atbalstu Iecavā ir atklāta jauna velotrase BTA Velozinis. Šī trase lieliski papildina aktīvās atpūtas iespējas pilsētā ar rūpīgi izstrādātu un izglītojošu velotrasi gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas drošos apstākļos māca apgūt veloprasmes un piedāvā dažādas velospēles. Trase tapusi, pateicoties biedrības “Velo Iecava” entuziastiem, kā arī pašvaldībai un finansējumam, kas iegūts no Interreg Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Droša skola” ietvaros.

 

Trase BTA Velozinis sastāv no dažādiem modulāriem koka un metāla elementiem, kas imitē pilsētas infrastruktūru, rada izpratni par satiksmi un sagatavo tai ikvienu velobraucēju. Velotrase māca pārvarēt tādus šķēršļus, kā trepes, virāžas, bedres un šauras trotuāru apmalītes. Katrs trases elements ir radīts pēc iespējas precīzāk imitējot reālu pilsētvidi, lai ikviens var kļūt par pārliecinātu velobraucēju. Šī ir iespēja gan Iecavas iedzīvotājiem, gan tūristiem aktīvi pavadīt brīvo laiku pilsētā, reizē iemācoties arī kaut ko jaunu. Biedrības “Velo Iecava” pārstāvis Reinis Lapiņš pauž viedokli, ka “BTA Velozinis trase ir izveidota bērniem un jauniešiem, lai uzlabotu viņu veloprasmes, kā arī iemācītu pārvarēt dažādus pilsētvidē sastopamus velošķēršļus un braukt ārpus pilsētas. BTA Velozinis atrodas jau 10 Latvijas pilsētās, un ir patiess prieks, ka tagad trase atrodas arī Iecavā”.

“Velosolutions” vadītājs Jānis Jansons norāda, ka BTA Velozinis trases ir uzdāvinātas un uzstādītas jau Rīgā, Siguldā, Jelgavā, Valmierā, Saulkrastos, Iecavā un šogad šim pilsētu sarakstam tiks pievienotas vēl vairākas vietas Latvijā. Vairāk par trasi BTA Velozinis un jau realizētajiem projektiem informāciju var atrast www.btavelozinis.lv.

BTA Velozinis projekts tapa 2021. gadā sadarbībā ar AAS “BTA Baltic Insurance” un biedrību “For Better”. Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, BTA rūpējas par sabiedrības labklājību un drošību, atbalstot projektus, kas veicina inovāciju ieviešanu drošības uzlabošanā, it īpaši – saistībā ar bērniem. BTA Velozinis ir lielisks piemērs tam, kā no ikdienas situācijas rodas iedvesmojoši projekti, kuros iesaistās gan privātais, gan pašvaldību sektors. Iecavas velotrase ir izveidota, veiksmīgi apvienojot publiskos un privātos līdzekļus un īstenojot publisko privāto partnerību.

 

Interreg Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (LLI-506, Safe School). Projekta kopējais finansējums: 452 585,75 EUR (t. sk. ERAF finansējums - 384 697,86 EUR).)

 

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Beāte Svarinska
''We Build Parks'' pasākumu organizatore
Lapas informācija atjaunota:    08.11.2021