Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Apkopo idejas teritoriju potenciālajai attīstīšanai

06.12.2021 0

Lai apkopotu idejas Iecavas pilsētas un pagasta mazattīstīto teritoriju/objektu attīstīšanai, 26. novembrī jau uz otro virtuālo tikšanos pulcējās Vizualizāciju izstrādes darba grupa, kurā darbojas vietējie iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju un mazās uzņēmējdarbības pārstāvji, kopienu entuziasti.

Plānots, ka šīs idejas pārtaps vizualizācijās, kas tiks izmantotas, lai parādītu teritoriju turpmākās potenciālās attīstības iespējas, un būs pamats budžeta plānošanai, iepirkumu sagatavošanai un tehniskās dokumentācijas izstrādei nākotnē.

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane prezentācijā bija apkopojusi iesūtītās idejas teritoriju attīstīšanai. Visas idejas gan nebūs iespējams uzreiz realizēt, tādēļ darba grupai būs jāvienojas par vienas idejas vizualizāciju katrā apdzīvotajā vietā.

 

Zālītes ciemā iedzīvotāji vēlas paplašināt bērnu rotaļu laukumu un izveidot futbola un basketbola laukumu uz bijušās graudu glabātavas ēkas pamatiem.

Zorģu ciema aktīvisti bibliotēkas otrajā stāvā izveidot Zorģu koprades telpu, kurā varētu notikt kamerkoncerti, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, meistarklases, jauniešu un interešu izglītības nodarbības, profesionālās orientācijas darbnīcas un citas aktivitātes. Vēl iedzīvotāji vēlētos ierīkot nelielu estrādi, tirdziņu, uzlabot bērnu laukumu.  

Dimzukalna iedzīvotāji labprāt papildinātu esošo rotaļu/sportisko aktivitāšu zonu ar bruģētu/asfaltētu vai cita cietā seguma laukumu un iebetonētu basketbola grozu.

Rosmē iedzīvotāji vēlas sakārtot vidi, ierīkot infrastruktūru kopīgai brīvā laika pavadīšanas vietai ar nelielu estrādi, skatītāju vietām, ugunskura vietu ar soliņiem un galdiņiem, pārvietojamo tualeti.

Misas ciema apkārtnes iedzīvotāji ierosina veikt Misas tautas nama (Trapes muižas) renovāciju, ierīkot bērnu rotaļu laukumu vai vingrošanas stieņus pie mājas Upeskrasti 2, kā arī atjaunot Iecavas upes tiltu pie Upeskrastiem 2.

Audrupos iedzīvotāji gribētu iežogotu sporta laukumu ar kādu āra trenažieri.

Savukārt Iecavas Sila parkā varētu atjaunot divas bijušās takas, ierīkot divas jaunas takas gar Ģedules upes krastiem, uzbūvēt stabilākus gājēju tiltus līdzšinējo laipu vietā. 

 

Vizualizāciju "ReStart2027" izstrāde ir viena no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansētā projekta «Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībās» (LLI-524) BOOSTER FOR RESTART aktivitātēm. 

Kopējais projekta finansējums: 234 937,77 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 199 697,10 EUR). Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai: 104 645,62 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 88 948,77 EUR).

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Anta Kļaveniece
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    06.12.2021