Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Ziemeļu bibliotēka ir Dimzukalna aktivitāšu centrs

26.09.2022 0

Ceturtdienas, 22. septembra vakarā, turpinot sarunas ar sabiedrību pirms jaunā budžeta projekta izstrādes, Bauskas novada pašvaldības pārstāvji tikās ar iedzīvotājiem Ziemeļu bibliotēkā.

Ziemeļu bibliotēka ir Dimzukalna aktivitāšu centrs
FOTO: Beata Logina

Pašreizējos energokrīzes apstākļos visapkārt virmo viedokļi par nepieciešamību taupīt. Arī sanāksmes apmeklētāji vēlējas uzzināt, kurās pozīcijās Bauskas novada pašvaldība nolēmusi ekonomēt un vai taupības režīms ietekmēs Bauskas peldbaseina darbību.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks skaidroja, ka Iecavas apvienības teritorijā jau līdz šim liela daļa gaismekļu gan ielu apgaismojumā, gan pašvaldības īpašumu telpās ir nomainīti pret efektīvākiem. Oktobrī noslēgsies iepirkums visam novadam, lai nākamgad pakāpeniski pret LED efektīvām lampām nomainītu vēl esošās vecās un neefektīvās. Ietaupīt varētu, nakts laikā atstājot ieslēgtu tikai, piemēram, katru otro laternu uz ielām, taču pilnīga atteikšanās no ielu apgaismojuma nebūtu atbalstāma. Kā liecina Reģionālās pašvaldības policijas ziņojumi, Iecavas nodaļas teritorijā tieši diennakts tumšajā laikā ir visvairāk izsaukumu. Saasinoties krīzei, sarosīsies vieglas peļņas tīkotāji, un tumsas aizsegā zagšana un postīšana tikai pieņemsies spēkā.

Attiecībā uz Bauskas peldbaseinu - pagaidām nav domas apturēt tā darbību. Novada domes darba kārtībā ir jauna maksas pakalpojumu cenrāža izskatīšana. Ja piedāvātie izcenojumi tiks apstiprināti, apmeklētājiem gan jārēķinās, ka maksa palielināsies gandrīz divtik.

Runājot par progresu Rail Baltica dzelzceļa līnijas izveidē un Iecavas apvedceļa plānošanā, A. Mačeks uzsvēra, ka abos valsts projektos trases izvietojums maksimāli novirzīts ‘’Latvijas Valsts mežu’’ īpašumu virzienā un dzīvojamās mājas netiks skartas. Rail Baltica projektā Iecavas pagasta teritorijā nākamgad paredzēta infrastruktūras apkalpes stacijas izbūve.

Dimzukalna iedzīvotāji vaicāja par iespējām organizēt bīstamo atkritumu, laku, krāsu un tamlīdzīgu atkritumu savākšanu. Priekšsēdētāja vietnieks norādīja, ka pašlaik tiek gatavots iepirkums turpmākai atkritumu apsaimniekotāja izvēlei novada teritorijā, tomēr iedibinātās akcijas vismaz nolietoto riepu savākšanai varētu turpināt. Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers apstiprināja: ar SIA ‘’Dzīvokļu komunālā saimniecība’’ ir spēkā vienošanās, ka arī šoruden, kad notiks pāreja uz ziemas riepām, pašvaldības kapitālsabiedrība pie šķiroto atkritumu laukuma Edvarta Virzas ielā 46 organizēs nolietoto auto riepu savākšanu utilizācijai.

Izskanēja pretenzijas par autoceļu greiderēšanu un sniega šķūrēšanu, kā arī nepadarītiem darbiem noteku sakārtošanā. Atbildīgajiem darbiniekiem šie jautājumi tiks aktualizēti, lai nonāktu pie vēlamā risinājuma. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka ceļu uzturēšanas vasaras sezonas iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA ‘’Viona’’ tikai daļēji tiek galā ar uzticētajiem darba uzdevumiem, vietām kvalitāte nav apmierinoša. Savukārt par sniega šķūrēšanu skaidrojums ir tāds, ka rudenī vēlu uzbērtas šķembas, tās nepaspēja piebraukt, tāpēc, šķūrējot sniegu, arī vairāk šķembu aizšķūrēts grāvjos.

‘’Jāsaprot, ka tuvākajā laikā uz plašiem darbiem autoceļu uzlabošanā nav pamata cerēt. Līdz administratīvi teritoriālajai reformai Iecavas novada pašvaldība no valsts saņemtajai mērķdotācijai lika klāt 70% sava finansējuma. Tagad, lielajā apvienotajā novadā, kur dažādu jomu uzturēšana ir jāizlīdzsvaro visa novada teritorijā, atvēlēt tādu papildu finansējumu ceļu uzturēšanai nav iespējams,’’ sacīja A. Mačeks.

Seniori atkārtoti norādīja, ka nesaņemot pietiekamu informāciju par aktualitātēm Iecavas pilsētā un pagastā. Līdz reformai bija pierasts biežāk un savlaicīgi uzzināt novitātes savas dzīvesvietas apkārtnē. Diemžēl tagad būtiski samazināts pašvaldības informatīvā izdevuma apjoms un konkrētām teritorijām mērķētā informācija. Līdz ar to ierobežotas iedzīvotāju iespējas laikus saņemt svarīgas ziņas drukātā formātā.

Māmiņas, savukārt, sūdzējās par autovadītājiem, kas dzīvojamā zonā, kur ir uzklāts asfalta segums, brauc nepieļaujami ātri, tāpēc ir bažas par bērnu drošību uz ielām. Iecavas apvienības pārvalde apzina visas vietas, kur ir nepieciešams un pieļaujams ierīkot ātrumvaļņus. Katra ātrumvaļņa izveidei jāiziet garš saskaņošanas process atbildīgajās valsts institūcijās, skaidroja pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Vilciņš. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, nākamo iepirkumu ātrumvaļņu izbūvei plānots veidot tā, lai šis process noritētu daudz operatīvāk.

Kāda māmiņa neslēpa sarūgtinājumu par nepatīkamu pieredzi Iecavas veselības centrā: divas nedēļas neesot bijis iespējams saņemt ne ģimenes ārsta, ne cita aizvietojoša mediķa konsultāciju mazam bērnam un ģimene neesot jutusi ieinteresētību veselības problēmu risināšanā.

 

Toties daudz pozitīvu atsauksmju izskanēja par Ziemeļu bibliotēkas jauno vadītāju Santu Trokšu. Pēc Dzimtmisas skolas likvidēšanas bibliotēka 

palikusi vienīgais kultūras, izglītības un izklaides centrs tuvākajā apkārtnē. Tāpēc apsveicami, ka Santa, organizējot dažādus tematiskus pasākumus, ir atjaunosi kultūras dzīvi Dimzukalnā, un tur sarīkojumus labprāt apmeklē arī interesenti no Iecavas.

Dimzukalna iedzīvotāji pēdējos gados daudz ieguldījuši pašu darbu un līdzekļus, kā arī izmantojuši pašvaldības līdzfinansējuma iespējas projektu konkursā ‘’Iedzīvotāji veido savu vidi’’. Pie daudzdzīvokļu mājām izvietoti soliņi, ierīkota videonovērošana, iekārtots, attīstīts un regulāri sakopts sporta laukums. ‘’Mums te ir laba dzīve, attīstāmies, iedzīvotāji ir aktīvi,’’ atzina vietējie, aicinot pašvaldību arī turpmāk sadarboties un atbalstīt viņu iniciatīvas.

Pirmdien, 26. septembrī, plkst.18.00 pašvaldības pārstāvji tiksies ar interesentiem Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā.

Iedzīvotāji jautājumus un priekšlikumus 2023. gada budžeta projektam aicināti iesūtīt e-pastā: normunds.vavers@iecava.lv

Beata Logina
Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    26.09.2022