Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Uzsāks gājēju celiņa atjaunošanu

28.09.2022 0

Informējam, ka, sākot no 3.oktobra, ir plānots uzsākt Edvarta Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošanu. Šajā gadā plānots atjaunot posmu no Rīgas līdz Dzintaru ielai.

Uzsāks gājēju celiņa atjaunošanu
FOTO: no www.iecava.lv arhīva

Otru daļu, ja laika apstākļi pieļaus, varētu īstenot arī šogad, ja nē – tad pēc darbu tehnoloģiskā pārtraukuma tikai nākamgad. Gājēju plūsma būvdarbu posmā tiks novirzīta pa Edvarta Virzas ielas ceļa nomali atbilstoši satiksmes organizācijas shēmai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām būt iecietīgiem!

Darbi tiks veikti projekta “Edvarta Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” (Nr.22-06-AL07-A019.2202-000004) ietvaros un līdzfinansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Esošā gājēju celiņa segums ir veidots pagājušā gadsimta 80. gadu beigās 90. gadu sākumā. Celiņa segums ir nekvalitatīvs, jo ir vairākkārt labots, laika gaitā izbūvējot dažādas komunikācijas (sakaru, gāzes, elektrības). Jo īpaši segums tika bojāts ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta laikā, kad perpendikulāri celiņam tika veidoti pieslēgumi privātīpašumiem. Seguma kvalitāti ievērojami pasliktina arī celiņa vienā malā augošo muižas laika ozolu saknes. Klātne daudzviet ir izcilāta un saplaisājusi, nelīdzena un viļņota.

Veicot atjaunošanas darbus kopumā 510m garumā un 1,80m platumā, tiks nomainītas betona apmales, izlīdzināta grunts pamatne, atjaunots asfalta segums, veikta komunikāciju iečaulošana, atjaunots bruģa segums un noregulēti aku vāki.

Neskatoties uz to, ka projekts tika apstiprināts jau jūnijā, darbu uzsākšana aizkavējās, jo darbu veicējs SIA „Gludi LM”, kuram sākotnēji tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izmaksu sadārdzinājuma dēļ atteicās slēgt līgumu. Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas nākamajam pretendentam, kas atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, veicot attiecīgus domes lēmuma grozījumus papildu līdzekļu piešķīrumam.

Līgums par objekta atjaunošanu ir noslēgts ar SIA „Ceļinieks 01” par kopējo līguma summu 99 355,50 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir  54 355,50 EUR.

Ineta Bramane
Vecākā projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    28.09.2022