Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Arī ziemā būvdarbi Baldones ielā 65 nenorimst

06.01.2023 0

Neskatoties uz noturīgo ziemu, būvdarbi joprojām turpinās objektā Baldones ielā 65, Iecavā, kas vietējiem zināma kā Sarkanā skola.

Arī ziemā būvdarbi Baldones ielā 65 nenorimst
FOTO: A. Rumba

Laika apstākļi ietekmē būvdarbu norises procesus, tos palēninot, jo daudzi darbu veidi tehnoloģiski pareizi veicami, tikai ievērojot attiecīgas ārgaisa temperatūras. Tas attiecas kā uz betonēšanas darbiem un pamatu injekcijām, tā arī uz dažādiem zemes darbiem teritorijas labiekārtošanas procesā. Neskatoties uz to, ka teritorijas labiekārtošanas process ir apturēts, iekštelpās darbi turpinās: tiek siltināts jumts, montēti veidņi, lai varētu drīzumā veikt jauna starpstāvu pārseguma betonēšanas darbus. Starplaikā starp lielajiem saliem, pirmajā stāvā būvnieki paspēja iebetonēt grīdu, lai gan bez sildīšanas procesa tāpat neiztika.

Neskatoties uz visās nozarēs pieaugošajām izmaksām, objekta būvdarbu izmaksu segšanai papildu līdzekļi pagaidām nav nepieciešami. Decembra vidū pašvaldība ir noslēgusi vienošanos pie noslēgtajiem būvdarbu līgumiem attiecībā uz izslēgtajiem/ieslēgtajiem darbiem, kas kopumā ļauj izlīdzināt sākotnēji neparedzēto darbu izmaksas un dažu pozīciju sadārdzinājumu ar izslēgto darbu neizmantotājām izmaksām.

Objekta būvdarbu īstenošanai piesaistīts finansējums no diviem finansējuma avotiem.

Objekta 1. un 3. būvdarbu kārtas tiek līdzfinansētas no ERAF projekta „Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/023), kuru kopējās izmaksas ir 1 799 336,80 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums 451 975,95 EUR; valsts budžeta finansējums - 45 497,87 EUR; valsts budžeta dotācija pašvaldībai - 18 627,26 EUR; pašvaldības attiecināmais finansējums - 785 621,78 EUR; plānotais neattiecināmais finansējums - 497 613,93 EUR.

Savukārt objekta 2., 4. un 5. kārtas būvdarbu izmaksu (826 014,22 EUR) segšanai ir piesaistīts valsts budžeta finansējums 85%, jeb 702 112,08 EUR, pašvaldībai jālīdzfinansē 15%, jeb 123 902,14 EUR.

Objektu “Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojums centrs” pilnībā plānots pabeigt līdz šī gada nogalei.

Ineta Bramane
Bauskas novada pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    09.01.2023