Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

IMMS mainīts maksas pakalpojumu cenrādis

02.02.2023 0

Bauskas novada domes 26. janvāra sēdē apstiprināti vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, tostarp Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (IMMS), maksas pakalpojumu cenrāži.

Tas veikts atbilstoši Bauskas novada pašvaldības noteikumiem Nr.10 „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

Maksas pakalpojumus pamatā veido izglītības iestāžu telpu - speciāli aprīkotu kabinetu, ēdamzāles, virtuves, doktorātu un citu telpu, kā arī mūzikas instrumentu īre.

Jaunie maksas pakalpojumu cenrāži ir stājušies spēkā no 2023. gada 1. februāra.

Par  maksas  pakalpojumiem,  ja  tie  sniegti  izglītības, kultūras,  sporta  un  sociālo funkciju veikšanai, maksu neiekasē no Bauskas novada budžeta institūcijām un Bauskas   novada   teritorijā  reģistrētām  biedrībām   un   nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādis: ŠEIT.

Citi Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži: ŠEIT

Artūrs Dulbe
Bauskas novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists
Lapas informācija atjaunota:    02.02.2023