Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Saņemta projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā» tehniskā dokumentācija

03.09.2014 0

Septembra sākumā domē ir saņemta tehniskā projekta dokumentācija (TD), kas ir pirmais solis projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā» īstenošanā.

Sākotnēji plānotais termiņš ir nedaudz nobīdījies, jo bija nepieciešamas Mūzikas un mākslas skolas tehniskā projekta korekcijas, kas saistītas ar ugunsdrošības un siltumnoturības normatīvu izmaiņām, kā arī ārējo elektroapgādes tīklu pārbūves tehnisko noteikumu izmaiņām. Tehniskā projekta korekcijas tika pabeigtas 2014. gada 15. jūlijā, un tikai tad bija iespējams uzsākt multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (centra) telpu izdalīšanu no kopējās TD.

Līdz oktobra beigām ir plānota ēkas būvdarbu iepirkuma dokumentācijas un specifikāciju izstrāde, lai novembrī varētu noslēgt iepirkuma procedūru. Plānots, ka centra būvdarbi varētu sākties novembra beigās.

Paralēli tiks uzsākta centra plānotā aprīkojuma specifikāciju un iepirkuma dokumentācijas gatavošana. Aprīkojuma iegāde tiks veikta 2015.  gadā pēc centra telpu rekonstrukcijas.

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālinātos vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes ietvarā.

Projekta plānotā kopējā summa ir 120 610,70 eiro, no kuriem 102 670,16 eiro sedz sadarbības programmas finansējums, bet 17 940,54 eiro ir pašvaldības finansējums.

Ineta Bramane
Iecavas novada domes projektu vadītāja

 

Lapas informācija atjaunota:    03.09.2014
TWITTER
Iecavas novads
15 sep
#teirdarbs Iecavas pamatskolā - pavāra vakance. Zini kādu pretendentu? https://t.co/V6YubLu71m