Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Dalās pieredzē par inovatīvu pakalpojumu ieviešanu

10.03.2015 0

4.martā Iecavā notika trešais seminārs projekta «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana» ietvaros.

Dalās pieredzē par inovatīvu pakalpojumu ieviešanu
FOTO: Ligita Pudža

 Latvijas Pašvaldību savienības īstenotajā projektā Iecavas novads kopā ar vēl 14 pašvaldībām ir iesaistījies T2 apakštīklā «Inovācijas sociālajā darbā, sociālajos pakalpojumos, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanā».

Seminārā piedalījās 43 speciālisti no visas Latvijas. Sociālie darbinieki un ar sociālajiem jautājumiem saistītie pašvaldību pārstāvji prezentēja mājas darbus par sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās, kā arī norādīja pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas un to skaitu.

Mūsu novadu prezentēja Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Agra Zaķe. Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale prezentēja dienas centru «Iecavnīca», kura mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju pakalpojumus, organizējot pasākumus sociālo prasmju attīstīšanai, izglītošanai un brīvā laika saturīgai pavadīšanai. S. Strautmale akcentēja centra darbības organizāciju, tā ieviešanas mehānismu un uzteica centra vadītāja Ģirta Majora darbu. Pagājušajā gadā finansējums no pašvaldības budžeta dienas centram bija 14627 eiro, bet, pateicoties domes īstenotajam Eiropas Savienības projektam, centram tika iegādāts daudzveidīgs aprīkojums par 6801 eiro.

Ar gandarījumu var atzīmēt, ka 2014.gadā no jūlija līdz decembrim dienas centru apmeklējuši 1460 dažāda vecuma un dažādu interešu iedzīvotāji. Patīkami, ka iedzīvotāju atsauksmes ir pozitīvas.  

Semināra dalībnieki izskatīja pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu sniegšanā un veselības veicināšanas nodrošināšanā, kā arī informēja par pašvaldību sniegtajiem sociālajiem un atbalsta pakalpojumiem. Katra pašvaldība – tīkla dalībniece - dalījās inovatīvu pakalpojumu ieviešanas pieredzē, iepazīstinot semināra dalībniekus ar labās prakses piemēriem. Pēc semināra teorētiskās daļas un viedokļu apmaiņas dalībnieki apmeklēja dienas centru «Iecavnīca».

Nākamā sanāksme plānota 8.aprīlī Ogrē. Projekta noslēgumā tiks izstrādāts pašvaldības sociālo pakalpojumu uzlabošanas plāns jeb Iecavas novada Sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns.

Projekts «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana» tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas «Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm».

Ineta Bramane
domes projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    10.03.2015
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE