Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Projekta dalībnieki vingro un iepazīst Iecavu

25.01.2019 0

Turpinās pārrobežu projekta «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» (LLI-344, SocialLife) realizācija. 17.janvārī Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests» uzņēma viesos piecas personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un divus sociālos darbiniekus no Linkuvas (Lietuva) Sociālo pakalpojumu centra.

 

Projekta dalībnieki vingro un iepazīst Iecavu
FOTO: Anta Kļaveniece

Viesi apmeklēja Iecavas veselības centru, kur par projekta līdzekļiem iekārtotajā telpā piedalījās fizioterapijas nodarbībā. Šādas aktivitātes speciālistes Endijas Atavas–Čudares vadībā viņiem paredzētas vienu reizi mēnesī visa gada garumā. Personām ar GRT šādi tiek dota iespēja socializēties, katru braucienu un tikšanos izbaudīt kā piedzīvojumu, kā iespēju doties ārpus aprūpes centra telpām.

Pēc nodarbības ciemiņi kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apmeklēja Dienas centru «Iecavnīca». Tikšanās laikā tika demonstrēta īsfilma par vasarā rīkoto projekta atklāšanas pasākumu, kurā piedalījās arī lietuvieši.

Bija interesanti sevi pavērot no malas dažādās aktivitātēs. Pēc «Iecavnīcā» ieturētās maltītes viesi devās pastaigā pa Iecavas parku. Arī turpmāk, apmeklējot Iecavu, Lietuvas viesi piedalīsies ne tikai rehabilitācijas nodarbībās, bet arī iepazīs Iecavas apkārtnes ievērojamākos apskates objektus.

Jau vēstīts, ka projekta ietvaros arī no Iecavas novada uz projekta nodarbībām Lietuvā katru mēnesi dodas piecas personas ar GRT. Linkuvas Sociālo pakalpojumu centrā šie cilvēki apgūst jaunas sociālās prasmes: dārza darbus, klūdziņu pīšanu, ēdiena gatavošanu, galda kultūru, remontdarbus, šūšanu ar šujmašīnu. «Iepriekšējā sociālajā projektā iesaistījām sociālās aprūpes centra klientus, bet šajā projektā izvēlējāmies iesaistīt tos, kas dzīvo mājās, jo viņiem bieži vien nav iespēju izrauties no ikdienas rutīnas. Ir svarīgi integrēt šos cilvēkus sabiedrībā, gādāt, lai uzlabojas viņu sociālās prasmes un dzīves kvalitāte,» teic Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale.

Taču ieguvēji ir arī Sociālā dienesta darbinieki, jo viņiem projekta laikā ir iespēja piedalīties pieredzes braucienos un semināros, lai atjaunotu spēkus, iegūtu jaunas zināšanas un paaugstinātu savu kvalifikāciju. Viens no tuvākajiem divu dienu semināriem notiks februāra nogalē, kad speciālisti mācīsies izprast cilvēku vecumposmus, pievērsīs uzmanību novecošanas jautājumam un pilnvērtīgai dzīvei mūža nogalē.

Projekts ilgs līdz 2020. gada aprīlim, un tā laikā Iecavas novadā plānotas vēl vairākas aktivitātes. Jau pavisam drīz tiks uzsākts izglītojošu nodarbību cikls senioriem un personām ar atkarības vai līdzatkarības problēmām, amatniecības nodarbības, tiks nodrošināti psihoterapijas un masāžas pakalpojumi, turpināsies fizioterapijas nodarbības.

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekts «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» (LLI-344, SocialLife) tiek īstenots laika periodā no 01.05.2018. līdz 30.04.2020. Projekta kopējais finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums (85%) - 124 759,60 EUR; nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 EUR (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    25.01.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4