Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Aicina piedalīties tiešsaistes konferencē un seminārā “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums”

20.05.2021 0

Labklājības ministrija aicina pieteikties tiešsaistes konferencei 14.06.2021. un semināram 17.06.2021.  “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums”, kas tiek rīkoti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma saturu izstrādāja biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar mērķi nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem atbalstu lēmumu pieņemšanā, neierobežojot šo personu rīcībspēju atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantam, kas nosaka, ka valstij jāveic nepieciešamie pasākumi, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu tāda atbalsta pieejamību, kas tām varētu būt nepieciešams, īstenojot savu rīcībspēju.

Šeit uzaicinājums un pasākumu programma.

Dalība pasākumos ir bezmaksas.


Reģistrācija konferencei: šeit.
Konference paredzēta valsts un pašvaldību institūciju, pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu, sociālo pakalpojumu sniedzēju personām ar garīga rakstura traucējumiem pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem.

Reģistrācija semināram: šeit.

Semināra dalībnieki saņems apliecinājumu. Seminārs paredzēts sociālo dienestu pārstāvjiem un sociālajiem darbiniekiem.

 

Inese Šalamaja
Sociālo pakalpojumu departamenta projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” koordinatore
Lapas informācija atjaunota:    28.05.2021