Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Piekto gadu pēc kārtas notiks konkurss «Sakoptākais mežs»

02.06.2021 0

Latvijas Meža īpašnieku biedrība ar konkursa palīdzību vēlas apzināt un izcelt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegt iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

Piekto gadu pēc kārtas notiks konkurss «Sakoptākais mežs»

Aicinām ikvienu mežsaimnieku piedalīties konkursā un tādējādi veidot sava novada atpazīstamību valstiskā mērogā. Trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks izvirzīti prestižajai meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nominācijai „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”. Ar prieku iepazīsim mežsaimniekus no visiem Latvijas novadiem, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību.

Pieteikt dalību konkursā var līdz šī gada 5. jūlijam. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit: https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2021.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Lapas informācija atjaunota:    04.06.2021