Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

LLKC atsāk mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu

14.06.2021 0

Pēc ilgāka pārtraukuma, saistībā ar Covid19 noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), atsāk mācības par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu (BDUZ).

Šīs mācības ir obligātas tiem lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Mācību mērķis - veicināt izpratni par bioloģiski vērtīgo zālāju nozīmi ekosistēmā, nodrošinot tiem atbilstošu apsaimniekošanu, un vērst uzmanību uz īpašo dabas vērtību saglabāšanu. Dalība mācībās ir bez maksas.

Mācības tiek rīkotas kopš 2016. gada un parasti notiek maija beigās. Epidemioloģiskās situācijas dēļ, šogad mācības tika uzsāktas jūnija sākumā. Teorētiskās mācības pārsvarā notiek tiešsaistē, bet praktiskās – klātienē, uz lauka. Mācību dalībniekiem jārēķinās ar ierobežojumiem klātienes praktisko nodarbību laikā, atbilstoši valdības noteikumiem, kas nosaka, ka klātienē var piedalīties tikai tie dalībnieki un personāls, kuri vakcinējušies, pārslimojuši vai noteiktajā kārtībā veikuši Covid-19 testu. Dalībniekiem jābūt gataviem apliecināt atbilstību vienam no šiem nosacījumiem.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, valdība veikusi grozījumus "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" paredzot, ka atbalsta saņēmējiem, līdz 2023. gada 30. maijam pagarināts termiņš mācību apmeklēšanai. Tādējādi mācību apmeklēšanas periods ir garāks gan tiem, kuri atbalstam pieteikušies 2021. gadā, gan tiem, kuriem mācības bija jāapmeklē jau 2020. gadā. Pirmajā saistību gadā atbalsts tiek izmaksāts pilnā apmērā, otrajā – 50% apmērā, bet atlikušos 50% izmaksā tikai tad, kad mācības apmeklētas un Lauku atbalsta dienestā par to iesniegts apliecinājums.

Aktuālo mācību piedāvājumu par BDUZ var atrast LLKC mājaslapā: https://ej.uz/woq9, vai, sazinoties ar dzīvesvietai tuvāko LLKC reģionālo biroju:  http://new.llkc.lv/lv/biroji. Šīm mācībām ir sezonāls raksturs, jo tās var notikt tikai aktīvā augu veģetācijas periodā, tāpēc šogad tās notiks līdz oktobrim, ja vien nebūs spēka tādi epidemioloģiskie ierobežojumi, kas ierobežos to norisi.

 

Uzziņai. Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līguma Nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Jolanta Sūna
LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece
Lapas informācija atjaunota:    14.06.2021